Školné Tisk Email
Školné pro žáky a studenty ZUŠ je pouze příspěvek na provozní náklady školy.
Nejsou zde zahrnuty platy zaměstnanců a odvody zdravotního a sociálního zabezpečení.
Celý článek...
 
Výhled do dalších let Tisk Email
Škola počítá do budoucna zvýšení závazné kapacity žáků. Zatím to současná ekonomická situace neumožňuje. Jakmile dojde k příznivějšímu obratu požádá škola Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy prostřednictvím svého zřizovatele Krajského úřadu středočeského kraje o navýšení kapacity ze současných 180 na 280 - 300 žáků.
Celý článek...
 
Obory Tisk Email
Základní umělecká škola v Uhlířských Janovicích zřizovaná Krajským úřadem středočeského kraje má v současné době 2 obory – hudební a výtvarný.
Ve vedení Základní umělecké školy je ředitel jmenovaný zřizovatelem a statutární zástupce ředitele školy.
Celý článek...
 
Historie školy Tisk Email

Základní umělecká škola v Zásmukách vznikla 1. září roku 1993. U její kolébky stáli 3 nadšení učitelé, kteří podchytili zájem veřejnosti a žáků Základní školy v Zásmukách o výuku uměleckých předmětů nad rámec běžných kroužků v základní škole.

Při zakládání školy velice pomáhal Městský úřad v Zásmukách v čele se svým tehdejším starostou.

 

Celý článek...
 SEO by AceSEF

Kontakt

ZUŠ Uhlířské Janovice
Pečírkova 168
285 04 Uhlířské Janovice

řed. Květoslav Červený
zuszasmuky@volny.cz , zusjanovice@seznam.cz
www.zuszasmuky.cz
tel. 321797316
mob. 722923511 

Přihláška do ZUŠ

Odkaz na přihlášku