Školné Tisk Email
Čtvrtek, 26 Srpen 2010 18:03
Školné pro žáky a studenty ZUŠ je pouze příspěvek na provozní náklady školy.
Nejsou zde zahrnuty platy zaměstnanců a odvody zdravotního a sociálního zabezpečení.
Celý článek...
 
Výhled do dalších let Tisk Email
Středa, 11 Srpen 2010 13:42
Škola počítá do budoucna zvýšení závazné kapacity žáků. Zatím to současná ekonomická situace neumožňuje. Jakmile dojde k příznivějšímu obratu požádá škola Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy prostřednictvím svého zřizovatele Krajského úřadu středočeského kraje o navýšení kapacity ze současných 180 na 280 - 300 žáků.
Celý článek...
 
Obory Tisk Email
Středa, 11 Srpen 2010 13:26
Základní umělecká škola v Uhlířských Janovicích zřizovaná Krajským úřadem středočeského kraje má v současné době 2 obory – hudební a výtvarný.
Ve vedení Základní umělecké školy je ředitel jmenovaný zřizovatelem a statutární zástupce ředitele školy.
Celý článek...
 
Historie školy Tisk Email
Středa, 11 Srpen 2010 13:16

Základní umělecká škola v Zásmukách vznikla 1. září roku 1993. U její kolébky stáli 3 nadšení učitelé, kteří podchytili zájem veřejnosti a žáků Základní školy v Zásmukách o výuku uměleckých předmětů nad rámec běžných kroužků v základní škole.

Při zakládání školy velice pomáhal Městský úřad v Zásmukách v čele se svým tehdejším starostou.

 

Celý článek...
 SEO by AceSEF