Historie školy Tisk Email
Středa, 11 Srpen 2010 13:16

Základní umělecká škola v Zásmukách vznikla 1. září roku 1993. U její kolébky stáli 3 nadšení učitelé, kteří podchytili zájem veřejnosti a žáků Základní školy v Zásmukách o výuku uměleckých předmětů nad rámec běžných kroužků v základní škole.

Při zakládání školy velice pomáhal Městský úřad v Zásmukách v čele se svým tehdejším starostou.

 

Program přednesený na první schůzce učitelů s rodiči žáků byl monitorován k seznámení o vyučovacích předmětech školy.

Žáci byli vyučováni ve 3 oborech: hudební, výtvarný a taneční obor.

V hudebním oboru byly vyučovány : hra na klavír, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, akordeon a od listopadu i hra na kytaru.Celkem bylo vyučováno 120 žáků.

Městský úřad v Zásmukách poskytl prostory v pavilonu Mateřské školy.Postaral se též o zajištění nezbytných hudebních nástrojů pro zajištění výuky v hudebním oboru a pomůcek pro výtvarný obor.Hned v prosinci uspořádala škola dva výchovné koncerty – pro Základní školu v Zásmukách a pro Základní a Mateřskou školu v Bečvářích.

V roce 1994 po uspořádání výchovného koncertu pro Základní školu v Kostelci nad Černými Lesy byl takový ohlas, že škola pro velký zájem o výuku v hudebním oboru rozšířila své působení i v Základní škole v Kostelci nad Černými Lesy.

Zásmuky vzdálené 20 km od okresních měst Kolín a Kutná Hora byly svojí zeměpisnou polohou ideálním místem pro pokrytí zájmu žáků v tomto velkém regionu.Vyučováno v té době bylo již na třech místech – v Zásmukách, Bečvářích a Kostelci nad Černými Lesy.

Ve školním roce 1995-1996 byla výuka rozšířena o literárně dramatický obor a posílena o dva další učitele.Byly pravidelně konány koncerty vánoční, jarní a závěrečné pro rodiče i veřejnost a výchovné koncerty pro Základní školy a Mateřské školy.Též koncerty pro důchodce se staly naší tradicí.V tomto roce byl poprvé i absolventský koncert.

Výuka byla rozšířena o další nástroje – housle a klarinet a o sborový zpěv.

Postupně byly pořizovány další nástroje pro potřeby výuky v hudebním oboru.

V dalších letech se zvýšil počet žáků na 180 – 200.

Od ledna 1998 se změnilo vedení školy a přišla další paní učitelka. Díky Městskému úřadu v Zásmukách došlo též na úpravu vnitřních prostor školy a jejich přestavbou i na zvýšení počtu tříd.

Díky zřizovateli – Školskému úřadu v Kolíně získala škola počítač a hudební klávesový nástroj Clavinovu pro pořádání koncertů i na volných prostranstvích.Do školy byl rovněž zaveden telefon a později i fax.

V roce 2000 vstoupila škola do právní subjektivity a od roku 2002 je jejím zřizovatelem Krajský úřad středočeského kraje se sídlem v Praze.

Ve školním roce 2003 – 2004 bylo vedení školy požádáno o výuku hudebního oboru v Suchdole u Kutné Hory.

V roce 2006 – 2007 opět na požádání Městského úřadu v Uhlířských Janovicích byla rozšířena výuka hudebního oboru i v této části našeho velkého regionu.Současně se zvýšil počet učitelů na 11.

V roce 2009 - 2010 pro velký zájem veřejnosti byla rozšířena výuka hudebního oboru (klavír) i v Červených Pečkách. V tomto roce byla znovuobnovena výuka sborového zpěvu v Zásmukách.

V květnu 2011 rozhodla rada města o přestěhování ZUŠ Zásmuky do tří mnohem menších prostor ve stejné budově. Tím je ohrožena činnost školy, která přímo souvisí s výukou - konání koncertů pro rodiče a veřejnost apod. Vlastní výuka je zajišťována beze změn. Zřizovatel ZUŠ - Krajský úřad středočeského kraje schválil na žádost ředitele školy Ivana Fišera změnu sídla a ředitelství školy ze Zásmuk do Uhlířských Janovic. Tím je zajištěna funkčnost školy, která přímo souvisí s výukou žáků na škole. Výuka žáků v Zásmukách pokračuje v nezměněné podobě. Změna nastala  ve školním roce 2011 - 2012.

Název a sídlo školy:  Základní umělecká škola Uhlířské Janovice, příspěvková organizace se sídlem Pečírkova 168, 285 04 Uhlířské Janovice

pobočka: Zahradní 470, 281 44 Zásmuky

 

SEO by AceSEF

Kontakt

ZUŠ Uhlířské Janovice
Pečírkova 168
285 04 Uhlířské Janovice

řed. Květoslav Červený
zuszasmuky@volny.cz , zusjanovice@seznam.cz
www.zuszasmuky.cz
tel. 321797316
mob. 722923511 

Přihláška do ZUŠ

Odkaz na přihlášku