Školné Tisk Email
Čtvrtek, 26 Srpen 2010 18:03
Školné pro žáky a studenty ZUŠ je pouze příspěvek na provozní náklady školy.
Nejsou zde zahrnuty platy zaměstnanců a odvody zdravotního a sociálního zabezpečení.
Školné v ZUŠ Uhlířské Janovice se platí na období 1 pololetí školního roku.Je možno platit složenkou,nebo převodem z účtu na účet.Je nezbytné zadat variabilní symbol žáka,ktery je uveden na informačním dokumentu k platbě školného.
V hudebním oboru - individuelní a skupinová výuka - 1.400 Kč,  kolektivní (PHV) - 900 Kč, 2 nástroje 2.000 Kč ( v ŠVP 2x 1.400 Kč )
za polovinu školního roku.
Ve výtvarném oboru 800 Kč za polovinu školního roku.
Zákonní zástupci (nebo plnoletí studenti) jsou povinni zaplatit školné v 1.pololetí školního roku do 10.října.
Zákonní zástupci (nebo plnoletí studenti) jsou povinni zaplatit školné v 2.pololetí školního roku do 10.března.
Zákonný zástupce může požádat ředitele školy o změnu termínu pozdějšího zaplacení školného.O změně termínu vždy rozhoduje ředitel školy.

Nezaplacení školného v uvedených termínech může vést k vyloučení žáka, nebo studenta.

 

 

 

SEO by AceSEF

Kontakt

ZUŠ Uhlířské Janovice
Pečírkova 168
285 04 Uhlířské Janovice

řed. Květoslav Červený
zuszasmuky@volny.cz , zusjanovice@seznam.cz
www.zuszasmuky.cz
tel. 321797316
mob. 722923511 

Přihláška do ZUŠ

Odkaz na přihlášku