Výhled do dalších let Tisk Email
Středa, 11 Srpen 2010 13:42
Škola počítá do budoucna zvýšení závazné kapacity žáků. Zatím to současná ekonomická situace neumožňuje. Jakmile dojde k příznivějšímu obratu požádá škola Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy prostřednictvím svého zřizovatele Krajského úřadu středočeského kraje o navýšení kapacity ze současných 180 na 280 - 300 žáků.
Po dosažení tohoto cíle počítá škola i se zvýšením počtu učitelů, s rozšířením výuky o další dechové nástroje, s rozšířením výuky současných nástrojů i na další pobočky školy a znovuobnovením literárně dramatického oboru dle zájmu a požadavků veřejnosti.
Podle možností školy a požadavků veřejnosti bude možno i vyučovat v dalších pobočkách v obcích a městech, které spadají do našeho velikého regionu a jejich žáci nemají možnost výuky ve velkých ZUŠ v Kolíně, Kutné Hoře, Říčanech, Českém Brodě a Vlašimi.
Škola pravidelně pořádá výstavy výtvarného oboru a koncerty hudebního oboru.
Vystoupení jsou pro rodiče a známé koncertujících žáků – třídní večírky jednotlivých učitelů nebo veřejné koncerty – vánoční, jarní, absolventský, závěrečný. Podle požadavků jsou konány i koncerty výchovné pro Základní a Mateřské školy a koncerty pro důchodce. Škola též příležitostně účinkuje na akcích pořádaných jinými subjekty a to i na volném prostranství.
Výstavy žáků výtvarného oboru jsou přímo v prostorách sídla školy v Uhlířských Janovicích a v pobočce v Zásmukách
a příležitostně se vystavuje i v Městské knihovně v Zásmukách a v ZŠ Uhlířské Janovice.
 
 
 

SEO by AceSEF

Kontakt

ZUŠ Uhlířské Janovice
Pečírkova 168
285 04 Uhlířské Janovice

řed. Květoslav Červený
zuszasmuky@volny.cz , zusjanovice@seznam.cz
www.zuszasmuky.cz
tel. 321797316
mob. 722923511 

Přihláška do ZUŠ

Odkaz na přihlášku